top of page
Botanical Garden

ALL ABOUT TEMPO ASIA

        บริษัท เทมโป-เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เทมโป-ไทย จำกัด เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและได้มีการขยายไปเป็นวงกว้างจึงทำให้ทางผู้บริหารได้ตัดสินใจขยายสาขาไปที่จังหวัดนนทบุรี

        เทมโป-เอเชีย ใช้นโยบายมาตรฐานคุณภาพของบริการและมาตรฐานในการทำงานเช่นเดียวกับ เทมโป-ไทย

ซึ่งเป็นซึ่งที่ทางทีมงานและผู้บริหารทุกคนยึดมั่นและตั้งใจที่จะมองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า และ ทีมงานที่มีคุณภาพ เราตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

About: About
bottom of page